Keizersgracht 626

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 626

Keizersgracht 626

Keizersgracht 626


Gebouwd           ± 1680
Architect            -
Opdrachtgever    Balthasar Sweers
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1680 (1)

na 1770 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1680 Balthasar Sweers

na 1770 Corns Ploos van Amstel (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 koopmanshuis ± 5 m. breed. Halsgevel met gefestoeneerde vleugelstukken. Gebogen fronton met schelpversiering. Twee omlijste zolderlichten. Omlijste toegang. Stoep met onderingang. Onderluiken. (1)

na 1770 ingezwenkte halsgevel. Zolderlichten en stoep behouden. Snijraam met achterraam. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1800 Barth. Nolthenius (2)

tweede helft 19de eeuw: fam. Aikema (2)

Rijksmonument

2680

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.