Keizersgracht 610

Keizersgracht 610 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 610

Keizersgracht 610

Keizersgracht 610

Gebouwd           1790
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : BB 25     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4097  (verpondingsnummer)
1796 : 57 682    (kleinnummer)
1732 : 57 3898  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1619  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670 

1732

eind 18de eeuw

begin 19de eeuw

1906

Architect

± 1670 Daniel Stalpaert, stadsarchitect

1732 Jan van der Streng en Jan de Bruijn, timmerlieden-makelaars

Opdrachtgever

1732 Willem Busch, koopman

1906 C.J.K. van Aalst

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1732 koopmanshuis met stal en koetshuis aan de Kerkstraat 7,52 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en aanzetkrullen. Sierlijk bewerkt fronton met kuif en wapenschild. Hijsbalk met omlijsting. Omlijste toegang, waarboven lichtraam omgeven door engelen en lofwerk. Stoep met onderingang.

eind 18de eeuw rechte kroonlijst met bloklijstvulling. Op het fries negen rosetten. Stoephek.

begin 19de eeuw: cilindervormige uitsteeklantaarn boven ingang.

1906 inwendig veranderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1670 Daniel Stalpaert

1680 samen met stal aan Kerkstraat in bezit van Matthijs Boode

1731 door weduwe Boode verkocht aan Jan van der Streng en Jan de Bruijn, timmerlieden-makelaars

Rijksmonument

Nr. : 2672

Gebruik nu

kantoor/woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.