Keizersgracht 584

Keizersgracht 584 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 584

Keizersgracht 584

Keizersgracht 584


Gebouwd           1865 
Architect            -
Opdrachtgever    G. Humme
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1687

eind 18de eeuw

begin 19de eeuw

1865

Architect

1687 Hans de Cerf

Opdrachtgever

1783 Arent van Hasselt

1865 G. Humme

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1687 koopmanshuis 6,10 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen. Gebogen fronton. Twee siervazen. Guirlandes om het vlieringvenster. Twee omlijste zolderlichten. Toegang met omlijsting. Stoep.

1783 Inwendige verbouwing

eind 18de eeuw snij- met achterraam.

begin 19de eeuw rechte kroonlijst. Kap. Dakvenster. Stoepleuning van gedraaid staafijzer.

1865 nieuwe pui.

1987 start restauratie, waarbij behangsels zijn ontdekt.

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1783-???? Arent van Hasselt

1988-heden Elise Wessels

Rijksmonument

2662

Gebruik nu

Woonhuis en  museum Nihon no hanga – ‘Japanse prenten’

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.