Keizersgracht 566 Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 566, Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566, Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566  Keizersgrachtkerk


Gebouwd           1888
Architect            Gerlof Bartholomeus Salm en Abraham Salm
Opdrachtgever    Nederduitsche Gereformeerde Kerk 
Monument         Rijksmonument

 

1853 : CC 709  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3297  (verpondingsnummer)

1796 : 56 660    (kleinnummer)

1732 : 56 3172  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1744  (kadaster oud)

Het dubble huis van Crook

 

Dit dubble woonhuis, breed 14,88 m, is in 1685 gebouwd voor de koopman Abraham Crook, buskruithandelaar en fabrikant. Het heef dan een geblokte kroonlijst, een langskap met twee vensters, hoekpilasters en middenrisaliet, zoals goed te zien is op de tekening van Caspar Philips. Het heeft een mooie omlijste toegang met een dubbele trap en een ook is het raam erboven is omlijst. Tot begin 19 eeuw bijft het in het bezit en bewoond door de familie Crook en Crook-Reinst. In 1809 wordt het huis voor fl 50.000 grkocht door Willem Borski [1765-1814], die er samen met zijn vrouw, Johanna Jacoba Borski-van de Velde [1764-1846] in gaat wonen tot hun overlijden. Daarna komt de zoon Willem II [1799-1881] met Cathérine A.Boode[1801-1877] erin te wonen. 

 

De kerkenraad van de dolerenden koopt in 1887 het dubbele herenhuis met het daarachter gelegen koetshuis aan de Kerkstraat. Eigenlijk wilt de kerkenraad een kerk bouwen aan de Kerkstraat, maar het gemeentebestuur maakt dat onmogelijk door te verwijzen naar het keur uit 1663 dat voorschrijft dat de binnenterreinen niet bebouwd mogen worden. Daarom wordt het plan gewijzigd en wordt het herenhuis aan de gracht afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe Keizersgracht kerk.

 

 

Keizersgracht 566 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.