Keizersgracht 560

Keizersgracht 560 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 560

Keizersgracht 560

Keizersgracht 560


Gebouwd           1686 
Architect            -
Opdrachtgever    Jean Caspar Lemp en Guilliam Teut
Monument         Rijksmonument

1853 : CC 712  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3294  (verpondingsnummer)

1796 : 56 657    (kleinnummer)

1732 : 56 3169  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1741  (kadaster oud)

Veiling van de erven

Op 1 december 1676 worden de erven 18 en 19, perk B elk 26 voet breed en 180 voet diep, overgedragen aan Jacob Seertsz, die ze beiden heeft gekocht voor het totaal van ƒ 4.050,- van de Burgemeesters en Thesaurieren van Amsterdam. In 1685 gaan ze over naar ds. Cornelis Lijcochton en Abraham Lensen. Er staan dan beperkende voorwaarden in de koopovereenkomst, inhoudende dat in het perk geen pakhuizen, stallen of anderszins mogen komen, die daarvoor gebruikt zouden mogen worden ‘tot quellinge van geburen’ , maar alleen woonhuizen, om door hun kooplui en andere burgers gebruikt te worden, doch met kelder en pakzolders, om die ‘des nood’ te mogen beleggen of verhuren’. Dit voor een koopsom van ƒ 6.260,-.

Eind 1686 worden de twee erven verkocht aan Jean Caspar Lemp en Guilliam Teute, maar in de akte wordt geen koopprijs vastgelegd.

 

Jacob van Lennep

Mr. Jacob van Lennep [1802-1868], sinds 1829 rijksadvocaat,  erft in 1830 van zijn tante Gonne (Hillegonda Josina van Orsoy [1775-1830]) het huis. Ze was nog tamelijk jong als ze sterft. Daarnaast erft hij een kapitaal van ruim een miljoen in hedendaagse waarde. Jacob laat het huis verbouwen, hij sloopt de stoep waardoor de entree komt in het souterrain. Hierdoor vervalt de gang op de beletage en wordt de voorkamer twee ramen breed waardoor de zitkamer lichter en groter wordt. En er komt een nieuw secreet, een toilet, met uitzicht op de tuin.

Ook is vermoedelijk dan ook de derde etage verhoogd en de zolder geschikt gemaakt voor gebruik als leefruimte. Dat is goed te zien op de tekening van J.M.A. Rieke uit 1866, onder het tabblad foto. De gevel is op die tekening een stuk hoger dan Keizersgracht 558. Keizersgracht 588 is vermoedelijk in 1919 ook verhoogd. Van Lennep betrekt pas in 1836 dit huis en blijft er wonen tot zijn overlijden in 1868. Volgens het bevolkingsregister woonde er ook nog vier kinderen in het huis en een aantal bedienden. Na het overlijden van de weduwe jonkvrouwe Henrietta Sophia Wilhelmina Röell [1792-1870] wordt het huis verkocht, maar wel met de voorwaarde dat de geplaatste gevelsteen erin blijft zitten en onderhouden wordt.

 

Verkocht in 1870

Van 1871 tot 1876 woont J. Foek, koopman, met zijn vrouw en twee zoons in het huis. Maar tevoren is er door de architect Willem Anthonie Froger een aanpassing aan het trappenhuis geweest

Van 1881 tot 1886 woont er J.E. Basquin met zijn gezin en van 1919 zit er het Tehuis der vereeniging Amsterdamsche  Wijkverpleging. Zij laten het pand inwendig inrichten door H.C. Rehbock.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.