Keizersgracht 560

Keizersgracht 560 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 560

Keizersgracht 560

Keizersgracht 560


Gebouwd           1686 
Architect            -
Opdrachtgever    Jean Caspar Lemp en Guilliam Teut
Monument         Rijksmonument

1853 : CC 712  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3294  (verpondingsnummer)

1796 : 56 657    (kleinnummer)

1732 : 56 3169  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1741  (kadaster oud)

De Gevelsteen voor Jacob van Lennep

 

Het huis Keizersgracht 560 is in 1830 zijn eigendom geworden en hij is er rond 1836 ingetrokken. Hij heeft er 32 jaar in gewoond en er zijn belangrijkste werken geschreven. Als Van Lennep op 9 Augustus 1868 overlijdt, blijft zijn weduwe, met jkvr. Henriëtte Lennep-Röell erin wonen. Na haar dood op 8 januari 1870, heeft een commissie van bewonderaars van Van Lennep op 12 september 1870 in de gevel een wit marmeren gedenkteken, door Jean Stracké ontworpen, laten plaatsen om de vroegere bewoner niet te vergeten.

Nog in datzelfde jaar gaat het huis door de koop in andere handen over, maar met de bepaling in de koopakte opgenomen, dat dit gedenkteken altijd in de zelfde staat bewaard en zichtbaar moet blijven. De gevel heeft sedert 1870 geen verandering van betekenis ondergaan.

 

 

Keizersgracht 560 gevelsteen

Gevelsteen ter herinnering aan Jacob van Lennep

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.