Keizersgracht 560

Keizersgracht 560 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 560

Keizersgracht 560

Keizersgracht 560


Gebouwd           1686 
Architect            -
Opdrachtgever    Jean Caspar Lemp en Guilliam Teut
Monument         Rijksmonument

1853 : CC 712  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3294  (verpondingsnummer)

1796 : 56 657    (kleinnummer)

1732 : 56 3169  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1741  (kadaster oud)

Bouwjaar

1686

1870

1919

Architect

1870 Willem Anthonie Froger [1812-1883]

1919 H.C. Rehbock 

Opdrachtgever

1686 Voor Keizersgracht 558 en 560 Jean Caspar Lemp en Guilliam Teute, kooplieden

1919 Tehuis der vereeniging Amsterdamsche  Wijkverpleging 

Naam / gevelsteen

   

Bijzonderheden

1686: 558 en 560 onder één dak. Woonhuis 7,42 m. breed. Rechte kroonlijst met verhoging tegen zolder. Stoep met onderingang. Omlijste toegang.

1830 platte stoep met vier paaltjes, waartussen kettingen.

1880 Veiling verkocht f 43.400,- + f 100,-

1919 Veiling verkocht f 58.000,-, heringericht maar uiterlijk niet veranderd.

1943 verkocht uit de hand, voor het op de veiling kwam

1973 te koop 560-562, wordt verbouwd tot kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1695-1705 Jan Caspersz Lemp

1733-1757 Isaak van Geleijn

1824 – 1868: mr. Jacob van Lennep

1871-1876 J. Foek, koopman

1881-1886 J.E. Basquin, koopman

1919-1943 Tehuis der vereeniging Amsterdamsche  Wijkverpleging

1976 Famous Films

1978-???? Rosengrens Benelux BV.

1982-???? Japan Tours (Holland) BV.

1984-???? Maes & Lunau BV

Rijksmonument

Nr. : 2651 

Gebruik nu

Kantoren 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.