Keizersgracht 494-496

<- 498 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 492 ->

Keizersgracht 494,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 494

Gebouwd           1686 
Architect            -
Opdrachtgever    Cornelis Arentsz van Belleme
Samengevoegd    1928-1929
1853 : II 333  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2988  (verpondingsnummer)
1796 : 55 624    (kleinnummer)
1732 : 55 2862  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4453  (kadaster oud)

Bouwjaar

1686

1909

Architect

1909 A. Jacot en W. Oldewelt

1915 J.H.W. Leliman

1928 Jan Kuijt Wzn.

Opdrachtgever

1686 Cornelis Arentsz van Belleme

1909 J.H. Hoeting

1915 A.N.W.B.

1928 Continentale Handelsbank

Naam / gevelsteen

twee linten met anno 1686

Bijzonderheden

1686 koopmanshuis 5,80 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met versiering op zijkanten. Segmentvormig fronton. festoenen boven en langs het vleiringvenster. Twee siervazen. Twee omlijste zolderlichten. Stoep met onderingang. Omlijste toegang.

1909 gevel vernieuwd.

1915 Intrieur vernieuwd en een stijger aan de gracht.

1928-29 samen met 496: zandstenen gevel met omlijste kozijnen. Rechte kroonlijst met blokjes. Toegang in het midden.

Bewoners / eigenaren o.a.

1686 Jacob Brouwer kocht het van van Belleme (1)

1912-1920 A.N.W.B. / ANWB hoofdconsulaat

1920-1929 Continentale Handelsbank

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.