Keizersgracht 494-496

<- 498 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 492 ->

Keizersgracht 496 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 496

Gebouwd           1928
Architect            Jan Kuijt
Opdrachtgever    Continentale Handelsbank N.V
Samengevoegd    1928-1929
1853 : II 333  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2988  (verpondingsnummer)
1796 : 55 624    (kleinnummer)
1732 : 55 2862  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4453  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1924

1928

Zie na 1928 tab 494-496

Architect

± 1670 Willem Jacobsz van de Gaffel, meester-metselaar

1928 Jan Kuijt

Zie na 1928 tab 494-496

Opdrachtgever

1924 Museum voor Oost-Aziatische Kunst N.V.

1928 Continentale Handelsbank

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 koopmanshuis 4,59 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Middenvoorsprong. Vleuygelstukken met festoenen op zijkanten. Segmentvormig fronton. Festoenen boven en langs vlieringvenster. Omlijst hijsbalkgat. Stoep met onderingang. Omlijste toegang.

1924 toegang veranderd.

1928 vernieuwd en verenigd tot kantoor met 492 en 494. Zandstenen gevel (zie 494). Platte stoep. Toegang in het midden.  Zie tab 494-496 voor na 1928

Bewoners / eigenaren o.a.

1718 Casparus Commeling

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.