Keizersgracht 494-496

<- 498 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 492 ->

Keizersgracht 494-496 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 494 - 496

Keizersgracht 494 - 496

Keizersgracht 494 - 496


Samengevoegd    1928-1929
Architect            Jan Kuijt
Opdrachtgever    Continentale Handelsbank
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1928-1929

Architect

1928-1929 Jan Kuijt Wzn.

Opdrachtgever

1928-1962 Continentale Handelsbank

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1928-29 samengevoegd met 496: zandstenen gevel met omlijste kozijnen, gelijk aan gevel van 494 Rechte kroonlijst met blokjes. Toegang in het midden. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1920-1962 Continentale Handelsbank

Rijksmonument

Gebruik nu

appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.