Keizersgracht 384

<- 386 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 382 ->

Keizersgracht 384

Keizersgracht 384

Keizersgracht 384, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 384, Voormalige schouwburg en voormalig R.C. Oude Armen Kantoor


Gebouwd           1773
Architect            -
Opdrachtgever    Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1617 

1637 

1664 

11 mei 1772 

Architect

1637 Jacob van Campen

1664 vermoedelijk Abraham van der Hart óf dat het Philip Vingboons 

Opdrachtgever

1617 Samuel Koster

1637 Burgerweeshuis en het Oude Manhuis

1664 Burgerweeshuis en het Oude Manhuis

1772 R.C. Armenkantoor

Naam / gevelsteen

In frontispies: Scouburg.

Op fries: De wereld is een speeltoneel. Elk speelt zijn rol em krijgt zijn deel (Vondel).

Bijzonderheden

21 juli 1617 aankoop grond voor de schouwburg

1 augustus 1617 start bouw houten schouwburg

30 september 1617 eerste voorstelling

1638 stenen schouwburg en nieuwe toegangspoort voor de daarachter gelegen schouwburg.

1664 schouwburg verbouwd en vergroot.

1765 Weer vergroot

11 mei 1772 schouwburg afgebrand (18 personen kwamen hierbij om het leven).

Poort (thans met hekwerk) bleef behouden evenals het woonhuis, gekocht door en in gebruik als R.K. Oude Armenkantoor. Hebben op de plaats van de schouwburg een nieuw gebouw gebouwd.

1999-2005  Blakes Hotel Amsterdam ingericht door Anouska Hempel (Lady Weinberg)

2005-heden hotel The Dylan, gerestyled door FG Stijl 

Bewoners / eigenaren o.a.

1617-1622 Dr. Samuel Coster

1622-1772 Burgerweeshuis en het Oude Manhuis

1772-1999 Rooms Catholiek Armenkantoor
1999-2005 The Stein Group

Rijksmonument

2587

Gebruik nu

Restaurant Vinkeles en hotel The Dylan 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.