Keizersgracht 224

<- 226 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 222 ->

Keizersgracht 224

Keizersgracht 224

Keizersgracht 224 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 224 Saxenburg

Gebouwd           1765
Architect            -
Opdrachtgever    Jan de Neufville
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 266  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2250  (verpondingsnummer)
1796 : 41 506    (kleinnummer)
1732 : 41 2244  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4525  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1620

1765

1921

Architect

± 1620 Jan Egbertsz, metselaar

1985 Architectenbureau Rappange

1995 Architectenbureau Prins & Kentie

Opdrachtgever

1765 Jan de Neufville

1985 Hotelmij 'oud Amsterdam'

1995 Hotelmij 'oud Amsterdam'

Naam / gevelsteen

1765 Huize Saxenburg. Deze naam staat ook op de poort ernaast die bij dit huis hoort. In middengedeelte stond wapen van De Neufville, dat is weggehakt. Snijraam boven ingang.

Bijzonderheden

1765 woonhuis 10,14 m. breed. Zandstenen gevel. Rechte kroonlijst. Attiek met versierd middengedeelte. Vier siervazen. In het fries trigliefen en twee consoles. Omlijsting van deur en venster. Bordes met zes balusters.

1921 gevel beschadigd door opfrijning.

1985 Verbouwd tot onderdeel van Pulitzer Hotel (Keizersgracht 222-228)

Bewoners / eigenaren o.a.

1628 David van Baerle, koopman

1864 - 1866 Van Tienhoven

1871 – 1897 Van Tienhoven, burgemeester (1880-1891

1933 F.T.L. Film (Film Technische Leergang), W. Bon

1985-heden hotel Pulitzer

Rijksmonument

3567

Gebruik nu

Onderdeel van hotel Pulitzer, dit is een ingang voor gasten. Adres hotel :  Prinsengracht 323

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.