Keizersgracht 194

<- 196 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 192 ->

Keizersgracht 194

Keizersgracht 194

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 194

Gebouwd           1759
Architect            -
Opdrachtgever    wed. Abraham Beek
Monument         Rijksmonument

1853 : LL 251  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2872  (verpondingsnummer)
1796 : 43 487    (kleinnummer)
1732 : 43 2837  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3676  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1619 (met 196)

1759

Architect

1619 (met 196) Albert Fransz, metselaar

1932 B. de Rooy

1976 E. Scheelbeek bv.

Opdrachtgever

1759 wed. Abraham Beek

1885 H.C. Rijnders geb. Sesbrugger

1932 M. van Essen

1976 Particulieren

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1759 koopmanshuis 6,25 m. breed, gemaakt met de verhoging van een verdieping. Getoogde en gekuifde zandstenen kroonlijst met versierd venster. Twee hoekvazen.

eind 18de eeuw: onder- en bovendeur

begin 19de eeuw: stoephek van rond gedraaid staafijzer.

Hendrik Ferdinand van den Kommer koopt op 1 augustus 1803 voor f 18.050,-

1885 Stoep hersteld

1932 Betonnen kelder gemaakt

1976 Verbouw van bedrijfsruimte naar vijf appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1803-1816 Hendrik Ferdinand van den Kommer

1816-1839 Margaretha Magdalena Geurts[†1920] en Johanna Oijens[†1839]

1879-???? fam Rijnders

 

1902-1912 Ds. W. J., Leendertz

1912-???? G.J.A. Steen

1929-1940 P.C. Smit  & Co, importeur muurverven

Monument

Rijksmonument : 2524

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.