Keizersgracht 174-176

<- 178 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 172a ->

Keizersgracht 176 Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 176

Gebouwd           1726
Architect            -
Opdrachtgever    Elisabeth Vrijmoet 
Afgebroken        1904
1853 : LL 242  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2863  (verpondingsnummer)
1796 : 43 478    (kleinnummer)
1732 : 43 2828  (verpondingsnummer)

Bouwjaar

1620

1726

1904

Architect

Opdrachtgever

1620 Barent Barrewijns

1726 Elisabeth Vrijmoet

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1726 koopmanshuis 7,15 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en afdekking met kuif. Stoep. toegang met omlijsting.

1904 Afgebroken en een nieuw bankgebouw neergezet. Zie tabblad "Algemeen 174-176"

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Jac. Ardinois, advocaat-notaris

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.