Keizersgracht 174-176

<- 178 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 172a ->

Keizersgracht 178, foto van het pand voor de afbraak in 1968

Keizersgracht 178, foto van het pand voor de afbraak in 1968, foto RCE

Keizersgracht 178 Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 178 (tot aan afbraak)

Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Lauwerhek
Afgebroken        1968
1853 : LL 243  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2864  (verpondingsnummer)
1796 : 43 479    (kleinnummer)
1732 : 43 2829  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3668  (kadaster oud)

Bouwjaar

1626

1725

1968

Architect

1626 Corn. Danckerts, Stads-meester-metselaar

Opdrachtgever

1725 Hendrik Lauwerhek

Naam / gevelsteen

1626 De Appelboom

Bijzonderheden

1626 woonhuis 4,50 m. breed. Trapgevel. Ontlastingsbogen. Banden. Stoep. boven pui steen 

1725 halsgevel, verm. afkomstig van ander huis, aangebracht na 1770.

begin 19de eeuw: voordeurkozijn met halfrond middenkalf. Deur met waaiervormige panelen.

1968 Afgebroken voor het kantoor van De Eerste Hollandsche Levensverzekerings Bank.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.