Keizersgracht 174-176

<- 178 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 172a ->

Keizersgracht 174 Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 174

Gebouwd           ± 1726
Architect            -
Opdrachtgever    Regenten Weeshuis De Oranjeappel
Afgebroken        1904
1853 : LL 241  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2862  (verpondingsnummer)
1796 : 43 477    (kleinnummer)
1732 : 43 2827  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3666  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1726

1904 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

± 1726 Regenten Weeshuis De Oranjeappel

1904 De Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank.

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

± 1726 koopmanshuis 5,70 x 14,50 m. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton met kuif. Stoep. tegen zijgevel pothuis.

1904 Afgebroken en een nieuw bankgebouw neergezet. Zie tabblad "Algemeen 174-176"

Bewoners / eigenaren o.a.

1865 Bruno Tideman 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.