Keizersgracht 146

<- 148 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 144 ->

Keizersgracht 146

Keizersgracht 146

Keizersgracht 146, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 146


Gebouwd           1780
Architect            -
Opdrachtgever    Gijsb. Herm. Mulders
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 177  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 45 3495  (verpondingsnummer)

1796 : 45 463    (kleinnummer)

1732 : 45 3439  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5389  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1622

± 1690

1780

Architect

Opdrachtgever

1622 Jan Willemsz Suyderhoeff van Haerlem en Gillis Boermans

± 1690 verm. Matthijs Schrijver

1780 Gijsb. Herm. Mulders

Naam / gevelsteen

± 1690 De Londensvaerder

Bijzonderheden

± 1690 koopmanshuis 5,70 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Twee siervazen. Getoogd fronton waaronder consoles. Stoep. Omlijste toegang.

1780 rechte kroonlijst in fries MDCCLXXX  (1780). Stoep. Voordeur Lodewijk XVI met eenvoudig voor- en achterraam.

Bewoners / eigenaren o.a.

1615 bouwerf van Marten Telissen

1710 Hendrik Straalman en Mario Piso, wed. van Cornelis Munter (zie ook 142 en 144)

????-1939 Lohr & Schriever 

1983-2016 familie Toren met hotel Toren

2016-heden The Pavilions Hotels & Resorts

Rijksmonument

2504

Gebruik nu

Van hotel "The Toren" op nr 164, zie website www.thetoren.nl

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.