Keizersgracht 140

<- 142 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 138 ->

Keizersgracht 140

Keizersgracht 140

Keizersgracht 140, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 140

 

Gebouwd           1896
Architect            H. Frankemolen & Zn
Opdrachtgever    H.V.G. Menges
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1622

1896

 

Architect

 

1896 H. Frankemolen & Zn

 

 

Opdrachtgever

1622 Jan Willemsz Snijderhoeff van Haerlem

1896 H.V.G. Menges

 

 

Naam / gevelsteen

 

 

 

Bijzonderheden

1622 koopmanshuis 5,65 m. breed. Zelfde type als 136 en 142, doch met stoep loodrecht op gevel. Trapgevel.

18de eeuw: boven ingang embleem van de Quakers: een dubbele of twee gelijkzijdige driehoeken.

1896 met verdieping verhoogd met simpele top van metselwerk. (2)

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1706 nagelaten aan en ten dienste van de behoeftige Qukersgezinden, door Pieter Hendriksz Deen, gehuwd met Dorothea Wilthuijsen 

1706-1824 Voor de Quakergemeente gebruikt als kerk en kosterswoning.

 

Monument

-

 

 

 

Gebruik nu

appartementen

 

 

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.