Keizersgracht 108

<- 110 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 106 ->

Keizersgracht 108

Keizersgracht 108

Keizersgracht 108, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 108

 

Gebouwd           1738
Architect            -
Opdrachtgever    Remonstrantse Broederschap
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1615 (0)

1738 (1)

Architect

Opdrachtgever

1738 de Remonstrantse Broederschap (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1738 koopmanshuis 5,75 m. breed. Getoogde bekroning in voluten bewerkt. Kuif. Twee siervazen (verdwenen). Drie zolderlichten (onder het middelste een lamberkijn. Toegang met omlijsting tot de kerk. Twee lantaarns. Stoep loodrecht op gevel. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1615 bouwgrond gekocht door Corn. Joosten. (0)

1646 Jan Egbertsz (1)

Rijksmonument

2488

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.