Keizersgracht 100

<- 102 Keizersgracht              Panorama            Keizersgracht 98 ->

Keizersgracht 100

Keizersgracht 100

Keizersgracht 100, Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 100


Gebouwd           ± 1820
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 153     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 47 4188  (verpondingsnummer)

1796 : 47 441    (kleinnummer)

1732 : 47 4045 of 4042  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5363  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

± 1820

Architect


Opdrachtgever

1615 bouwerf van Pieter Simonsz van der Schelling, 1625 verm. ook de opdrachtgever 

± 1820 Remonstrantse Gemeente

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1625 koopmanshuis 5,65 m. breed. Trapgevel. Ontlastingsbogen. Stoep loodrecht op gevel. Toegang in het midden. Toegang tot drie achterwoningen.

± 1820 rechte kroonlijst. Dubbele deur aan linkerkant. Dubbel sierraam. Kosterswoning.

Bewoners / eigenaren o.a.

1757-1957 Remonstrantse Gemeente

1957-2015 Stichting Vrijburg

2015-heden Amerborgh International N.V.

Rijksmonument

2484

Gebruik nu

Onderdeel van de Rode Hoed, debatcentrum

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.