Herengracht 462, Sweedenrijk

<- 464 Herengracht                Panorama                Herengracht 460 ->

Herengracht 462, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 462

Herengracht 462

Herengracht 462


Gebouwd           1665-1671
Architect            Adriaan Dortsman
Opdrachtgever    Guilliam Sweedenrijck
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

± 1670

1941

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1670 Guillaume Sweedenrijck

Naam / gevelsteen

1758 Gm Sweedenrijck boven de deur

1772 Het huis met de slangen (bovenste banden van stoephek hadden vorm van slangen)

Bijzonderheden

± 1670 dubbel woonhuis 14,95 m. breed plus stal in de Nwe Spiegelstraat. Bergstenen gevel met horizontale voegen. Vooruitspringende middenpartij. Rechte kroonlijst met verhoging, bewerkt met Grieks ornament. Vier zolderlichten . Balustrade met hoekvazen en twee beelden: Welvaart (Overvloed) en Handel (Mercurius). In het midden het wapen van Sweedenrijck. Brede stoep, loodrecht op de gevel. Dorisch portiek met vrouwenbeelden: Geloof en Liefde. Nog 24 mangaanruiten in de benedenverdieping.

1941 gevel gerestaureerd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1758 Gerrit Braamcamp, schilderijenkabinet

1772 Jonas Witsen

1852 J. Van Eeghen

1885 S.P. van Eeghen, herdacht hier op 2-1-1930 zijn 50-jarig koopmanschap.

1942 - ? Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk N.V.

Rijksmonument

Nr 1859

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Dit dubbel woonhuis met stal in de Nieuwe Spiegelstraat is omstreeks 1670 gebouwd voor Guillaum Sweedenryck.

Het heeft een 14,95 m. brede bergstenen gevel met horizontale voegen in Dortsman-stijl, een vorruitsrpingende middenpartij, een rechte kroonlijst met verhoging, bewerkt met Grieks ornament en vier zolderlichten, een balustrade met hoekvazen en twee beelden: Welvaart (Overvloed) en Handel (Mercurius); in het midden het wapen van Sweedenryck.

Verder een brede stoep, loodrecht op de gevel en een Dorisch portiek met vrouwenbeelden: Geloof en Liefde.

Er zijn nog 24 mangaanruiten in de benedenverdieping, groot ± 50 x 70 cm.

Interieur: voorkamer in Lodewijk XVI-stijl, plafondreliëf van Jacob Xavery.

 

In 1759 is er veel aan verbouwd.

 

De gevel is in 1941 gerestaureerd.

 

Het is van begin af aan tot omstreeks 1743 door de familie Sweedenryck bewoond geweest en is daarna eigendom geworden van en bewoond door o.m.: in 1758 Gerret Braamcamp (schilderijenkabinet) met Gm Sweedenryck boven de deur,

in 1772 door Jonas Witsen, toen genaamd Het huis met de slangen (omdat de bovenste banden van het stoephek de vorm hadden van een slang,

in 1852 J. van Eeghen,

in 1885 S.P. van Eeghen die 2 januari 1930 in dit huis zijn 50-jarige koopmanschap herdenkt.

 

Sinds 1942 is het eigendom van de Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk N.V.

 

 

Herengracht 462 recht lijst

Rechte lijst met kleine ovale raampjes en een attiek met balustrade en twee beelden

 

 

Herengracht 462, Linker beeld op de lijst

Linker beeld van Flora, als personificatie van de Welvaart (met een hoorn des overvloeds), op de lijst.

Herengracht 462, attiek

Attiek, het wapen van Sweederijck

Herengracht 462, Rechter beeld op de lijst

Rechter beeld, Mercurius god van de handel, op de lijst

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.