Herengracht 458

<- 460 Herengracht                Panorama                Herengracht 456 ->

Herengracht 458 uitgebrande kamer.

Deze kamer is door brand geheel vernield in februari 1953. Foto Amsterdams Stadsarchief.

Na de oorlog was in het pand, dat in 1949 weer op naam kwam te staan van de N v Kunsthandel J . Goudstikker, onder andere de British Council gevestigd, die in 1951 een bescheidener behuizing krijgt. De Kunsthandel verkoopt het huis in januari 1952 voor f 250.000 aan de NV Van Vloten's Handel Mij, voor de oorspronkelijk vraagprijs van drie ton was het niet te verkopen omdat een makelaar het gerucht verspreidt, dat de fundamenten van het huis niet goed zijn. Het bedrijf wil er zijn kantoor in vestigen, maar het in november 1952 wordt het weer voor f 350.000 verkocht aan de Vereniging Het Bureau voor Muziekauteursrecht (Buma). Deze vereniging laat, alvorens het pand in 1953 te betrekken, een kostbare verbouwing uitvoeren, er is sprake van een bedrag van negen ton. Zo wordt de achtergevel 5 m achteruitgeplaatst en de achterzijde tot 23 m verhoogd.

En dan wordt het pand Het Bumahuis genoemd. Maar spoedig wordt het pand echter te klein, waarop Buma in 1964 verhuisd naar de periferie van Amsterdam, naar de Marius Bauerstraat 30. In hetzelfde jaar wordt het pand 458 voor f 2.600.000 gekocht door de NV Exploitatiemij van onroerende goederen Kamij, een dochtermaatschappij van de dan op de Keizersgracht 507-517, de achterzijde van 458, gevestigde Nederlandsche Credietbank. Deze uit 1918 daterende instelling heeft vervolgens in 458 ook haar kantoor gevestigd na eerst een verbouwing. De tuinen tussen de panden aan de Heren- en Keizersgracht worden enige jaren later opnieuw geheel bebouwd, terwijl Keizersgracht 507- 517 in 1969-71 nieuw wordt opgetrokken. Tijdelijk is dan alles gevestigd in dit huis. Aangezien het enige gespaarde onderdeel van het oude originele interieur, de achter zaal in februari 1963 uitbrand, rest van het huis wel mooi, maar niet meer orgineel. Het is in de loop der jaren veelal uit andere panden aan de Herengracht overgenomen.

 

Het pand is tot 2009 als kantoorruimte gebruikt door de Deutsche Bank. De grote zaal is dan als directie vergaderzaal gebruikt. 

Bron :

  • I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman. Vier eeuwen Herengracht. Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Amsterdam, 1976
  • Milko den Leeuw en Martin Pruijs (red.). De Gouden Bocht van Amsterdam. Den Haag: ITAAR, 2006

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.