Zuidzijde van de Dam met het Commandantshuis

<- Beurs                 Terug naar panorama            Beurspoortje ->

Vanaf de ingang van de Nieuwedijk gezien in zuidelijke richting. Aan de rechterzijde staat het Commendantshuis. Het stond op de Dam, waar nu het trottoir begint van het deel waar het nationaal monument staat. Erachter begon de bebouwing al veel eerder. Het plein was veel kleiner dan nu. Erachter liggen de huizen aan de Vijgendam. En de huizen aan de linkerzijde grenzen met de achterzijde tegen huizen die aan de Warmoesstraat staan. Dit alles is rond 1912 afgebroken en hier staat nu het Nationaal Monument. Alleen het meest rechter deel is vervangen door de huidige bebouwing. 

 

 

Dam zuidzijde, links nog de oude Beurs van Zocher, met nog veel leven, Amsterdam

Dam zuidzijde, links nog de oude Beurs van Zocher, met nog veel leven.

Dam met Commandantshuis, vlak voor de afbraak

Dam met Commandantshuis, vlak voor de afbraak

Het Commendantshuis, dat afgebroken is in 1912 met aan de rechter zijde de huizen met het beurspoortje.

Dam met het Commandantshuis, Amsterdam

Dam met het Commandantshuis

Nogmaals het Commendantshuis getekend door Herman Misset [1875-1958]. De voor en de achterzijde.

 

Dam Commandantshuis voorzijde

Commandantshuis voorzijde, getekend door H.M.J. Misset

Dam Commendantshuis van de achterzijde gezien

Commendantshuis van de achterzijde gezien, getekend door H.M.J. Misset