Herengracht 31

< 27 Herengracht          Panorama         Herengracht 33 >

Herengracht 31

Herengracht 31

Herengracht 31 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 31


Gebouwd               verm. 1638 / verb. 1725  /  1906
Architect           
Opdrachtgever        Marretje Douwes
Rijksmonument       Nr 1517

1853 : SS 227   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5562  (verpondingsnummer)

1796 : 31 304   (kleinnummer)

1732 : 31 5510  (verpondingsnummer)

Kadast: F 753   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1638

± 1725 vernieuwd

Architect

1906 J.J. Vroom, bouwkundige

1964 P. Pals

Opdrachtgever

1906 Marretje Douwes

Naam

Bijzonderheden

± 1725: halsgevel 4,53 m. breed met getoogd fronton en stoep met onderingang.

1906 onderpui gemaakt

1964 Restauratie

Bewoners / eigenaren o.a.

1638 Dirck Hendricksz, Haerlemmer veerman

1740 Cornelis Bouwens, eigenaar

1740 Jac, van Overwijk, cargadoor, bewoner

1961 Stadsherstel (eigenaar)

Rijksmonument

Nr 1517

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.