Herengracht 27

< 25 Herengracht          Panorama         Herengracht 31 >

Herengracht 27

Herengracht 27, ernaast het poortje naar Schuitenvoerdersgang.

Herengracht 27 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 27

Gebouwd              ± 1710 / 1890 verbouwd
Architect             
Opdrachtgever      Bartel Huijberts Schellinger 
Monument            Rijksmonument         

1853 : SS 229   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5563  (verpondingsnummer)

1796 : 31 306   (kleinnummer)

1732 : 31 5511  (verpondingsnummer)

Kadast: F 755   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1652

± 1710

1890 verbouwd

Architect

Opdrachtgever

Bartel Huijberts Schellinger (Brugman)

1890 W.A. Koppe

Naam

Bijzonderheden

zie Herengracht 25

1890 verbouwd met trapgevel en stoep, tabblad "bouwtekening 1890"

Bewoners / eigenaren o.a.

1736 Jan Isaac Robide, eigenaar

1736 J, Croese, koopman, bewoner

± 1790 Johs Ulricus van Heijnengen

Monument

Rijksmonument nr. : 1516

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.