Herengracht 33

< 31 Herengracht          Panorama         Herengracht 35 >

Herengracht 33, hoek Roomolenstraat

Herengracht 33, hoek Roomolenstraat

Herengracht 33 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 33


Gebouwd                    voor 1638 (1) / 1688 verbouwd (2) / 1914 (3)
Architect                    J.G.A. Kuijpers
Opdrachtgever            Joh. B. Scholten
Rijksmonument          Nr 1519

1853 : SS 227   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5561  (verpondingsnummer)

1796 : 31 303   (kleinnummer)

1732 : 31 5509  (verpondingsnummer)

Kadast: F 752   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1638

na 1688

1914 inwendig veranderd

Architect

1914 J.G.A. Kuijpers

Opdrachtgever

1914 Johan B. Scholten 

Naam

Bijzonderheden

Ingezwenkte hals, 5,86 m. breed met festoenen op de zijkanten, in de top een ovaal licht en bovenop twee dolfijnen, stoep met onderingang en omlijste toegang. Na 1770 onderluiken verwijderd. Pothuis aan zijgevel. 1801 verm. Twee hoorns van overvloed op de gevel

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1638 Sijmon Claesz waterschapsman

na 1638 Claes Jansz Schijffen, veerschipper op Deventer

voor 1688 Neeltje Jans

1688 Itie Cardinaels, weduwe Sacharias Rosijn

1837-1844 Jacob Duijff [1765-1844]

1844-1875 Gribbert Gribberts de Jong en Trijntje Duijff [1798‐1878]

1914 Joh. B. Scholten

Rijksmonument

Nr 1519

Gebruik nu

woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.