Herengracht 25

< 23 Herengracht          Panorama         Herengracht 27 >

Herengracht 25 Amsterdam

Herengracht 25

Herengracht 25 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 25

Bouwjaar               1636 (1) / ± 1710 (2)
Architect               Onbekend
Opdrachtgever       Roelof Dircksz Heemskerk
Monument             Rijksmonument

1853 : SS 230   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5564  (verpondingsnummer)

1796 : 31 307   (kleinnummer)

1732 : 31 5512  (verpondingsnummer)

Kadast: F 756   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1655

± 1710

verm. ± 1885

Architect

Opdrachtgever

Roelof Dircksz Heemskerk, meester-broodbakker

Naam

Bijzonderheden

± 1710: halsgevel met vleugelstukken 4,27 m. breed, getoogd fronton, twee geblindeerde zolderlichten, stoep en aparte kelderingang.

verm. ± 1885 gevel met rechte kroonlijst met drie consoles en platte stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

Nanning en Corns Claes

1655 Michiel Pietersz Block

1680 Dirck Heemskerk

1726 Jan van Lingen

1782 A. Hesselinck

Monument

Rijksmonument nr: 1515

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.