Herengracht 23

< 21 Herengracht          Panorama         Herengracht 25 >

Herengracht 23 Amsterdam

Herengracht 23

Herengracht 23 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 23


Bouwjaar            1650 (1) / 1875 (2)
Architect             onbekend
Opdrachtgever     Jan Albertsz Brugman, schuitevoerder
Monument           -

1853 : SS 232   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5565  (verpondingsnummer)

1796 : 31 308   (kleinnummer)

1732 : 31 5514  (verpondingsnummer)

Kadast: F 757   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1650

± 1690

1875 vernieuwd

Architect

Opdrachtgever

Jan Albertsz Brugman

Naam

Bijzonderheden

± 1690: ingezwenkte halsgevel 4,05 breed,  aanzetkrullen en festoenen op de zijkanten, segmentvormig fronton, twee lichten in gebeeldhouwde omlijsting. In 1770 kozijnen nog gedeeltelijk voorzien van onderluiken. Verder een pui met stoep en aparte kelderingang.

1875 Vernieuwd met een gevel voorzien van een rechte kroonlijst

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Jan Jansz Steensijk

1680 Wed. Van Guilbert Philip de Flines

1686 Brugman

1857 G. Humme, timmerman

Monument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

In 1650 staat hier al een huis van Jan Janz Steenwijk. In 1680 gaat het over op de weduwe Guilbert Philip de Flines en in 1686 komt het in bezit van de schuitenvoerder Jan Albertsz Brugman. Die heeft het ongeveer gelijktijdig met het huis op 21 in 1690 ge(ver)bouwd tot het huis zoals getekend door Caspar Philips. Het heeft een 4,05 m brede, ingezwenkte halsgevel.


De timmerman G. Humme, die het onderhuis vanaf 1857 in gebruik heeft als werkplaats, heeft vermoedelijk rond 1875 de gevel vernieuwd. Het is een laag huis voorzien van een rechte kroonlijst. Ook is  de 1,30 m brede Ael Jansengang  bij het huis getrokken. Deze steeg heet oorspronkelijk het Quaetgeltsteeghjen. Daar had de metselaar Claes Claesz twee woningen onder één dak. In de 2de helft van de 17e eeuw bewoond door Neel en Ael Jansen.


Bij de verbouwing in 1875 is de steeg bij de woning getrokken.

 


Herengracht 23 ondergevel met voordeur en poort

Ondergevel met voordeur en poort

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.