Herengracht 21

< 19 Herengracht          Panorama         Herengracht 23 >

Herengracht 21 Amsterdam

Herengracht 21

Herengracht 21 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 21

Bouwjaar            1690
Architect           
Opdrachtgever    Hendrik Goossen Visscher
Monument          Rijksmonument

1853 : SS 233   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5566  (verpondingsnummer)

1796 : 31 309   (kleinnummer)

1732 : 31 5515  (verpondingsnummer)

Kadast: F 758   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1650

± 1690

Architect

Opdrachtgever

Hendrik Goossen Visscher, schaevenmaecker

Naam

Bijzonderheden

± 1690: halsgevel 4,85 m breed, festoenen op de vleugelstukken, twee ovale lichten in geprofileerde omlijsting, segmentvormig fronton, waarin een vis en een stoep met onderingang (verwijderd)

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Jan Albertsz Pooy (schoonvader van Hendrik Goossen Visscher)

1690 Hendrik Goossen Visscher

1800 Pieter Altena

Rijksmonument

Nr 1514

Gebruik nu

Bed and Breakfast Hotel

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.