Herengracht 5

<- 3 Herengracht             Panorama            Herengracht 7 ->

Herengracht 5

Herengracht 5

Herengracht 5 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 5


Bouwjaar             1645, vernieuwd 1886
Architect              onbekend, 2e H. Vosleen
Opdrachtgever      1e Evert Hommes 
Monument            Gemeentelijk Monument

1853 : SS 241   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5572  (verpondingsnummer)

1796 : 31 315   (kleinnummer)

1732 : 31 5522  (verpondingsnummer)

Kadast: F 766   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1645

1886

Architect

Evert Hommes, metselaar. Gegevens van Philips Vingboons, architect

Opdrachtgever

1886 H. Vosteen

Naam/gevelsteen

Anno 1645

Bijzonderheden

1645: koopmanshuis. 5,65 m breed. Uitgevoerd naar gegevens van Vingboons. Boven: twee Ionische pilasters waarop driehoekig fronton waaronder omlijste hijsbalk. Tegen buitenzijde v.d. pilasters vleugelstukken en hoekbollen. Stoep. Boven puilijst in het midden doorgaande kozijnen, bovenste met deuren. Op borstweringen twee guirlandes en Anno 1645.

1886 uitsluitend woonhuis. Veranderingen aan stoep, kelderingang en bovengevel.

Bewoners / eigenaren o.a.

1649 Mr Pieter de Keijser, blauwsteenkoper en stadssteenhouwer. Zoon van Mr Hendrik

1715 Jan Hendrik Capelle, koopman

1746 – 1800 ds Isaac van Gelijn

1864 – 1880 dr C.R.F. Suur

1886 H. Vosteen

Monument

--

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.