Herengracht 7

<- 5 Herengracht             Panorama            Herengracht 9 ->

Herengracht 7

Herengracht 7 en rechts het poortje naar nummer 9

Herengracht 7 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 7


Bouwjaar             1625 , 1755
Architect             Onbekend
Opdrachtgever     Verm. Fam. Van Velsen
Monument           Rijksmonument

1853 : SS 240   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5571  (verpondingsnummer)

1796 : 31 314   (kleinnummer)

1732 : 31 5521  (verpondingsnummer)

Kadast: F 765   (kadaster oud)

Bouwjaar

Voor 1649

1755

Architect

Opdrachtgever

1755 verm. Fam. Van Velsen 

Naam

Bijzonderheden

1755: 3,12 m breed. Ingezwenkte halsgevel, getoogd fronton, voluten, kuif en stoep met onderingang 

Bewoners / eigenaren o.a.

1649 Wed. Willem Cornelisz. Kicx

1691 Jan Albertsz Brugman

1765 Dirk Habes

1780 Arnoldus Tuuitkens

Rijksmonument

Nr 1511

Gebruik nu

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.