Herengracht 3

<- 1 Herengracht             Panorama           Herengracht 5 ->

Herengracht 3

Herengracht 3

Herengracht 3 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 3


Bouwjaar           1640
Architect            onbekend
Opdrachtgever    Mattheus Faes
Monument         Gemeentelijk Monument

1853 : SS 242   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5573  (verpondingsnummer)

1796 : 31 316   (kleinnummer)

1732 : 31 5523  (verpondingsnummer)

Kadast: F 767   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1640

1889

Architect

Opdrachtgever

1640 Mattheus Faes

1889 H.J.J. Frankemolen Jr

Naam/gevelsteen

’t Coolschip - Anno-1640

Bijzonderheden

1640: 5,69 m breed. Koopmanshuis naar Hene Kck deyer. Trapgevel, benedendeel blokwerk, middentoegang met stoep en aparte ingang voor souterrain. Boven pui in het midden doorlopende deurkozijnen en aan weerszijden daarvan kozijnen met onderluiken en ontlastingsbogen met sluitstukken, banden.

1889 rechte kroonlijst. Dakvenster. Stoep aan rechterzijde. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Na ± 1850 C.A.J. Geesink

1880 Boekdrukkersvereniging

1923 G.W. Pieters

Rijksmonument

Gebruik nu

Twee appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.