Herengracht 394

Herengracht 394

Herengracht 394

Herengracht 394  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 394 De vier Heemskinderen

Gebouwd           1672
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Specht
Monument         Rijksmonument
Eigenaar           Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1918


Bouwjaar

1672 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

1672 De Vier Heemskinderen (1)

Bijzonderheden

1672 winkelhuis hoek Leidsegracht 3,75 x 6,33 m. Ingezwenkte halsgevel met festoenen langs de zijkanten en rondom hijsbalkgat. (1)

Zijopgang met pothuis. (1)

Zes klaverblad-ankers aan zijgevel (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Jan Specht (1)

Meestal in gebruik bij een bakker:

1742 H. Boering (1)

1775 Jan Siebers (1)

1800 – ±1870 fam. Hendrik Albrecht (1)

– ±1900 A.F. En F.C. Bach (de laatsten) (1)

Rijksmonument

Nr 1832

Gebruik nu

Eigendom Ver. Hendrick de Keyser (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Herengracht 394 geveltop

Geveltop

Herengracht 394 gevelsteen

Gevelsteen

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.