Herengracht 392

Herengracht 392

Herengracht 392

Herengracht 392  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Tekst nog te maken en in te voeren. Wilt u mee helpen met de opbouw van deze site? Meld u dan hieronder aan.

Bouwjaar

± 1670 (1)

Architect / Bouwer

± 1670 verm. Justus Vingboons (1)

Opdrachtgever

± 1670 Johs Tering (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 koopmanshuis 6 m. breed. Zandstenen gevel met vleugelstukken, waarin mannen- en vrouwenfiguren. Driehoekig fronton. Wapenschilden en festoenen in de top. Stoep. (1)

Midden 18de eeuw: stoephek (2)

Begin 19de eeuw: snijraam in bladwerk (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Jan de Wijs, koopman (1)

1750 Nicolaas Muijlman (1)

1793 A. Hodshon (1)

1800 George Hendrik de Wilde (1)

1923 als kantoor in gebruik genomen (2)

Rijksmonument

Nr 1831

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.