Herengracht 376

< 378 Herengracht          Panorama         Herengracht 374 >

Herengracht 376

Herengracht 376

Herengracht 376  tekening Caspar Philips

Herengracht 376 tekening Caspar Philips

Herengracht 376

Gebouwd           1730
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 512  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6002  (verpondingsnummer)
1796 : 33 508    (kleinnummer)
1732 : 33 5947  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4042  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1621 (1)

± 1730 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1730 verm. Jacob Cromhout (2)

Naam / gevelsteen

1621 ’t Witte Paerdt (1)

Bijzonderheden

± 1730 koopmanshuis 7,01 m. breed. Zandstenen gevel met attiek, waarop twee zittende vrouwen: De Ijdelheid en De Overvloed. Twee siervazen. (2)

Hanglantaarns met jaartal 1792.

19de eeuw: stoep en hek. Snijraam met achterraam. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1621 Joost Brasser, metselaar (1)

± 1650 fam. Mr Johannes Wtenbogaert, ontvanger (1)

1734 erfgenamen van Jacob Trip Jansz. (2)

1742 Jac. Boreel, fiscaal (2)

1757 Jan Trip, schepen (2)

1800 nagelaten door Baron van Wassenaar d’Alkemade (2)

Vanaf vóór 1857- ?? Fam. Bonebakker (2)

Rijksmonument

Nr 1824

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.