Herengracht 378

Herengracht 378

Herengracht 378

Herengracht 378  tekening Caspar Philips

Herengracht 378 tekening Caspar Philips

Herengracht 378


Gebouwd           1722 
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van Winter
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1615 (1)

1722 (2)

Architect / Bouwer

± 1615 verm. Albert Fransz, metselaar (eigenaar erf) (1)

Opdrachtgever

1722 Pieter van Winter, makelaar (2)

Naam / gevelsteen

1722 Het Witte Paard (1) (2?)

Bijzonderheden

1722 koopmanshuis 5,31 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken waaronder lamberkijns en waarop siervazen. Versiering om het hijsbalkgat. (2)

Eind 19de eeuw: Onderpui, stoep en voordeur (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

sedert 1795 - ?? Fam. Everard (2)

Rijksmonument

Nr 1825

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.