Herengracht 374

< 376 Herengracht          Panorama         Herengracht 372 >

Herengracht 374

Herengracht 374

Herengracht 3  tekening Caspar Philips

Herengracht 374 tekening Caspar Philips

Herengracht 374

Gebouwd           1733
Architect            -
Opdrachtgever    Rutger Jordens, koopman
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 511  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6001  (verpondingsnummer)
1796 : 33 507    (kleinnummer)
1732 : 33 5946  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4041  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

verm. 1733

Architect / Bouwer

1926 M.G. Hillengenberg

1929 J.K. Nieuwenhuyzen

1959 Ingenieurs- en Architectenbureau G.J. en A.J. Langhout

Opdrachtgever

± 1620 Volkert Dirksz Koornhert

verm. 1733 Rutger Jordens, koopman

1886 H.L. Kneppers

1926 C. Bonebakker (N.V. A. Bonenbakker & zoon)

1929 C. Bonebakker (N.V. Paarlen & Juweelenhandel A.S. Bonebakker  & Zoon)

1959 N.V. Algemene Verzekeringsmaatschappij "Proventia"

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

verm. 1733 koopmanshuis 4,99 m. breed. Bekroning met vier consoles waarvan de twee binnenste beeldjes zijn. Twee tussenlichten en in het midden een luik.

± 1800 Stoephek en empire deuromlijsting. 

Vazen met kuif (verdwenen), waarvoor in de plaats een eenvoudige 19de eeuwse balustrade.

1886 Nieuwe stoep

1926 veranderd en verenigd met 376 tot kantoo

1929 Kluis op betonpalen

1959 verder verenigen van 372 en 374-376

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1823

Gebruik nu

woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.