Herengracht 372

< 374 Herengracht          Panorama         Herengracht 370 >

Herengracht 372

Herengracht 372

Herengracht 372  tekening Caspar Philips

Herengracht 372 tekening Caspar Philips

Herengracht 372

Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 510  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6000  (verpondingsnummer)
1796 : 33 506    (kleinnummer)
1732 : 33 5945  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4040  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1725

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1725 Jacob Cromhout

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 5,82 m. breed. Halsgevel, waarvan de hals onderbroken is door een horizontale lijst. Stoep.

Verm. eind 18de eeuw: rechte kroonlijst met vier consoles en trigliefen. Eenvoudig snijraam.

Begin 19de eeuw: eenvoudig snijraam, voordeur em stoephek. Onderingang met waaierhek. 

1886 stoep vernieuwd

1904 kap vernieuwd: kruispannen met een dakvenster

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 d’Leeuw van Lennep Dirksz

Rijksmonument

Nr 1822

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.