Herengracht 370

<- 372 Herengracht            Panorama           Herengracht 368 =>

Herengracht 370

Herengracht 370

Herengracht 370  tekening Caspar Philips

Herengracht 370 tekening Caspar Philips

Herengracht 370 Cromhout huizen

Gebouwd           1660-1662
Architect            Philip Vingboons 
Opdrachtgever    Jacob Cromhout
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 509  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5999  (verpondingsnummer)
1796 : 33 505    (kleinnummer)
1732 : 33 5944  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4039  (kadaster oud)

Bouwjaar

1662 (1)

Architect / Bouwer

1662 Philip Vingboons (1)

Opdrachtgever

1662 Jacob Cromhout (1)

Naam / gevelsteen


Bijzonderheden

1662 woonhuis 5,81 m. breed. Vier met zandsteen beklede gevels. Elk met licht vooruitrspringende middentravee. Met festoenen en wapenschilden versierde vleugelstukken ter weerszijden van de met een driehoekig fronton beklede top. Festoenen langs topvenster en hijsbalkgat. Festoen onder de vensters der bovenverdieping. Driehoekige frontons boven de benedenvensters. Omlijste ovale lichten in de toppen. Een stoep. (1)

1662 achterom 368 is 366, woonhuis van Cromhout, gebouwd. (1)

eind 18de eeuw: mangaanruiten boven in de gevel (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1692 Barth Cromhout (1)

1742 J. Trip, commissaris (2)

1758 Daniel Hooft, secretaris (2)

????-2012 Uitgeverij de Arbeiderspers

Rijksmonument

Nr 1821

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.