Herengracht 358

<- 360 Herengracht            Panorama           Herengracht 356 ->

Herengracht 358

Herengracht 358

Herengracht 358  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 358

Gebouwd           1903
Architect           A.L. van Gent
Opdrachtgever    Firma Sinderam & Co
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 503   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5993  (verpondingsnummer)
1796 : 33 499    (kleinnummer)
1732 : 33 5938  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4033  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

1903Nieuwbouw

1915

 

Architect / Bouwer

1903 Gebr. van Gendt

Opdrachtgever

1903 Sinderam & Co

1915

1923

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1615 hoek Huidenstraat 1. winkelhuis 4,31 x 11,35 m. Grote trappen en vleugelstukken. Driehoekig fronton. Ontlastingsbogen met sluitstukken. Pothuisje.

1903 veiling, f 10.000,-- verkocht aan A.I(J) Zonligt

1903 vernieuwd tot winkelhuis met twee verdiepingen

1915 beganegrond-verdieping verenigd met die van 300

1923 erker gemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1800 – 1880 koper- en blikslagerij

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.