Herengracht 356

<- 358 Herengracht            Panorama           Herengracht 354 ->

Herengracht 356

Gebouwd           1889 
Architect            -
Opdrachtgever    C. Muller
Monument          -
1853 : KK 117   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5040  (verpondingsnummer)
1796 : 29 135    (kleinnummer)
1732 : 29 4980  (verpondingsnummer)
Kadast: F 127   (kadaster oud)

Herengracht 356

Herengracht 356

Bouwjaar

1614

1889

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1889 C. Muller

Naam / gevelsteen

1614 een Gekroonde Oven en in het fronton 1614

Bijzonderheden

1614 hoek Huidenstraat 2. Winkelhuis 4,44 x 9,58 m. Grote trappen en vleugelstukken, getoogd fronton, banden en ontlastingsbogen met sluitstukken. Boven de pui gevelsteen

1889 winkelhuis met drie verdiepingen, ronde hoek, dito balkons, kap en dakvenster

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Focke Hermans, bakker

Monument

--

Gebruik nu

winkel - woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.