Herengracht 360

<- 362 - 364 Herengracht            Panorama           Herengracht 358 ->

Herengracht 360

Herengracht 360

Herengracht 360  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 360

Gebouwd           ± 1758
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Stellingwerf
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 504  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5994  (verpondingsnummer)
1796 : 33 500    (kleinnummer)
1732 : 33 5939  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4034  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1620

± 1758

1903 

1915

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1758 Dirk Stellingwerf

Naam / gevelsteen

De Kleijne Vijffhoek

Bijzonderheden

± 1758 winkelhuis 4,14 m. breed. Rococo bekroning, in top een pauw. Rechte stoep in het midden.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1620 Dirck Troost 

1647 Jan Arentsz 

Cornelis Dircksz Abba [1604-75], commissaris van huwelijkse zaken 1646-57 en 1661-75, id. van de Desolate Boedelskamer 1658.

1770 – 1870 Fam. Boursse, apothekerszaak.

1903 verbouwd.

1915 beganegrond-verdieping verenigd met die van 358 voor Sinderam & Co 

 

Rijksmonument

Nr. : 1817

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.