Herengracht 354

<- 356 Herengracht            Panorama           Herengracht 352 ->

Herengracht 354

Herengracht 354

Herengracht 354, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 354

Gebouwd           ± 1715
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Nieuwtijd
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 266  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 34 6185  (verpondingsnummer)
1796 : 34 497    (kleinnummer)
1732 : 34 6147  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3969  (kadaster oud)

Bouwjaar

Voor 1646 

± 1715

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1715 Jan Nieuwtijd

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1715 woonhuis 4,38 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep met onderingang.

Eind 19de eeuw rechte kroonlijst waaronder vier consoles

Bewoners / eigenaren o.a.

1646 Dirck Gerritsz Hoppesack

Rijksmonument

nr 1816

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.