Herengracht 328

<- 330-332 Herengracht            Panorama           Herengracht 326 -&gt

Herengracht 328

Herengracht 328

Herengracht 328 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 328


Gebouwd           ± 1740
Architect            -
Opdrachtgever    Fam. Van Brooijel
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1623 samen met 326 (1)

± 1740 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1623 Cornelis Ghijsbertsz Plemp (1)

± 1740 Fam. Van Brooijel (2)

Naam / gevelsteen

± 1623 Sint Bavo (1)

Bijzonderheden

± 1740 woonhuis 4,55 m. breed. Getoogde lijst met voluten, kuif en twee vazen, waaronder twee consoles en bovenlicht met twee hijsbalken. Stoep.

Thans: rechte kroonlijst met twee consoles. (2)

± 1800 Stoephek en voordeur (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1810 J.H. Zilver, notaris (2)

Rijksmonument

Nr 1806

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.