Herengracht 330

<- 334 Herengracht            Panorama           Herengracht 328 -&gt

Herengracht 330

Herengracht 330

Herengracht 330 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 330  Lambert ten Kate

Gebouwd           1961
Architect            Bart van Kasteel
Opdrachtgever    NV Financiering en Handel Mij Texel

Monument         -

Bouwjaar

1961

????

Architect / Bouwer

1961 Bart van Kasteel

Opdrachtgever

1961 NV Financiering en Handel Mij Texel

Naam / gevelsteen

1963 Lambert ten Kate, Amsterdamse taalkundige  [ 1674-1731]

Bijzonderheden

1961 Nieuwbouw samen met 332.

Bewoners / eigenaren o.a.

1961 NV Financiering en Handel Mij Texel 

1963 Universiteit van Amsterdam, het Instituut voor neerlandistiek

???? appartementen

Monument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam / vierhonderd jaar Herengracht.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.