Herengracht 326

<- 328 Herengracht            Panorama           Herengracht 320 - 324 ->

Herengracht 326

Herengracht 326

Herengracht 326 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 326


Gebouwd           1700 
Architect            -
Opdrachtgever    Jacobus Fremery en zijn echtgenote Catharina Sweerts
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1623 met 328 (1)

± 1700 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1623 samen met 328: Cornelis Ghijsbertsz Plemp (1)

1700 Jacobus Fremery en zijn echtgenote Catharina Sweerts (2)

1870 (3) Fa Leembruggen & Co (3)

Naam / gevelsteen

1623 Sint Bavo (1)

Bijzonderheden

± 1700 koopmanshuis 5,49 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. In getoogd fronton een blank wapenschild (destijds misschien met wapen Jacobus de Fremery of zijn echtgenote Catharina Sweerts). (2)

Begin 19-de eeuw: stoephek

1870 verbouwd tot kantoorgebouw (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1805

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.