Herengracht 316

<- 318 Herengracht            Panorama            Herengracht 314 ->

Herengracht 316

Herengracht 316

Herengracht 316 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1620 verm. met 318 (1)

± 1760 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Thomas Jacobsz Haring (1)

± 1760 Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Fruijthoff (2)

Naam / gevelsteen

± 1620 ‘t Wapen van Engeland / ’t Schild van Engeland, dat boven de deur stond. (1)

Bijzonderheden

± 1760 koopmanshuis 5,26 m. breed. Kroonlijst, in het midden halfrond.Voordeur Lodewijk XV. Boven ingang achterraam met vergulde sterren. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 Willem Sautijn Dirckz (1)

1910 H. Meekhoff, notaris (2)

Rijksmonument

Nr 1804

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.