Herengracht 314

<- 316 Herengracht            Panorama            Herengracht 312 ->

Herengracht 314

Herengracht 314

Herengracht 314 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 


Bouwjaar

± 1620 (1)

± 1725 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Verm. Sebold de Wilde (1)

± 1725 Nicolaas Romswinkel (2)

Naam / gevelsteen

± 1620 De Santlooper (1)

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 6,48 m. breed. Getoogde kroonlijst. Op elke hoek, ter weerszijden onder de kroonlijst, een trap met dolfijnen als vleugelstukken. Twee ovale nissen in de top (oorspronkelijk met borstbeelden). Stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Pieter de Marees en Abraham Lestevenon (1)

1722 Nicolaas Romswinkel. (Hij vestigde zich in 1679 in Archangel waar Tsaar Peter in 1693 zijn gast was.) (1) (2)

Meer dan een eeuw in het bezit gebleven van de familie Romswinkel (2)

1910 A.J.B. Blaisse, notaris (2)

Rijksmonument

Nr 1803

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.