Herengracht 318

<- 320-324 Herengracht            Panorama            Herengracht 316 ->

Herengracht 318

Herengracht 318

Herengracht 318 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1620 (met 316) (1)

± 1712 (2)

± 1890 (3)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Th. Jacobsz

Naam / gevelsteen

± 1620 De Coning van Vranckrijk boven de deur (1)

Bijzonderheden

± 1712 koopmanshuis 5,01 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep met omlijste toegang. (2)

± 1890 veranderd met voorgevel in Oud-Hollandse stijl, met een top. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1771 Aegidius Hansen, notaris (2)

1857 P. Louwerse, notaris (2)

1923 Bank en commissie Fred. Westenholz & Co. (3)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.