Herengracht 90

<- 92 Herengracht          Panorama         Herengracht 88 ->

Herengracht 90

Herengracht 90

Herengracht 90 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 90


Gebouwd           1630 / 1874
Architect            -
Opdrachtgever    Gijsbert Tjebbesz Popta, korenkoper
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 249  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 46 3797  (verpondingsnummer)

1796 : 46 364    (kleinnummer)

1732 : 46 3710  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5653  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1630

1874

Architect

1874 E. Scheltema

Opdrachtgever

± 1630 Gijshert Tjebbesz Popta[1585-1636]

1874 J.H. Wijsman

Naam / gevelsteen

1630 Te Popta

Bijzonderheden

± 1630 Koopmanshuis. Trapgegevel met grote trappen (volgens Hk. de Keyser).

1874 rechte kroonlijst, in het midden halfrond met zolderlicht en twee consoles. Stoep bleef behouden.

1975 Verbouwd met zes appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1904-1912 Koperberg & Schielaar, dameshoeden

????-heden proeflokaal het Arendsnest

Rijksmonument

Nr 1728

Gebruik nu

Beneden : proeflokaal het Arendsnest

Boven : appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.